Koszty reklamy na LinkedIn – jak je obniżyć?

Ile kosztuje reklama na LinkedIn?  Jak wyliczył ekspert LinkedIn Ads, AJ Wilcox, średni koszt kliknięcia (CPC) w przypadku postów sponsorowanych kierowanych do odbiorców w USA wynosi między 7 a 11 dolarów, a dla kampanii w Europie 1-5 dolarów. Na Facebooku czy w Google’u, koszt może być kilkukrotnie niższy.

Przy rosnącej popularności LinkedIn-a, a tym samym większej konkurencji wśród reklamodawców, koszty reklamy w tym portalu mogą dalej rosnąć. Wysokie CPC zwykle oznacza też wysoki koszt pozyskania leadów.

Na problem kosztów reklamy na LinkedIn warto jednak spojrzeć w szerszym kontekście – jaką wartość i potencjał mają leady pozyskane na LinkedIn. Może się okazać, że będą one na tyle wartościowe, że szansa na „przepchanie” leadu do niższych części lejka i domknięcie transakcji będzie duża. Wówczas może się okazać, że 15 „drogich” leadów pozyskanych na LinkedIn ma większą wartość niż 150 „tanich” uzyskanych np. na Facebooku.

Oczywiście zawsze warto szukać sposobów optymalizacji kampanii, tak, aby zmniejszyć jej koszty. Oto kilka metod, dzięki którym możemy obniżyć nasze wydatki.

Koszty reklamy na LinkedIn – jak je obniżyć?

1. Stawka CPC jako model rozliczenia.

Podczas konfiguracji kampanii na LinkedIn warto wybierać model rozliczenia „Rozszerzona stawka CPC” i to niezależnie od wybranego celu reklamowego. Rozliczanie według stawki CPC oznacza zwykle najmniejsze ryzyko dla reklamodawcy i często też najniższy koszt.

2. Ustawianie własnych stawek zamiast sugerowanych przez LinkedIn.

Stawki CPC warto ustawiać ręcznie, rezygnując z opcji „Stawka automatyczna”. Warto też krytycznie traktować zalecenia LinkedIn dotyczące wysokości stawki.

W trakcie konfigurowania kampanii, LinkedIn proponuje nam optymalną stawkę za kliknięcie oraz pokazuje jak wyglądają stawki „podobnych” reklamodawców.

Na początku warto jednak wybrać stawkę minimalną. Wpisując coraz niższe propozycje stawek za kliknięcie, otrzymamy w końcu podświetlony na czerwono komunikat o tym, że zaproponowana kwota jest niższa od minimalnej. W ten sposób możemy poznać wysokość stawki minimalnej. Zacznijmy więc od niej i sprawdzajmy na bieżąco jak realizuje się dzienny budżet. W razie problemów z realizacją, stawkę CPC możemy stopniowo zwiększać.

Koszty reklamy na LinkedIn – jak je obniżyć?

3. Odpowiedni dobór grupy docelowej pod względem wielkości.

Zbytnie zawężanie grupy docelowej na LinkedIn może okazać się kosztownym błędem. Użytkownicy nie korzystają z LinkedIn tak często jak np. z Facebooka. Zgodnie z danymi Similar Web, spędzają na tej platformie średnio 7, 18 minuty dziennie. To wartość średnia, zatem nie oznacza, że użytkownicy logują się na platformę każdego dnia. Jeśli zatem nasza grupa docelowa będzie liczyć tylko kilka tysięcy osób, może się okazać, że nie zdążą się oni zalogować do portalu i tym samym nie zobaczą reklamy. Jeśli nasza publiczność będzie zbyt mała, ryzykujemy, że zbyt mało użytkowników wejdzie w interakcję z reklamą, co zmniejszy CTR i w konsekwencji podniesie koszt za kliknięcie. Przyjmuje się, że optymalna wielkość grupy docelowej na LinkedIn wynosi między 30 a 90 tys. użytkowników.

4. Segementacja grupy docelowej.

Konfigurując grupę docelową do kampanii na LinkedIn często łączymy w niej różne kryteria, takie jak funkcja zawodowa, stanowisko, poziom w hierarchii itp.  Ponadto w ramach jednego kryterium – np. funkcji zawodowej – umieszczamy użytkowników, do których przypisane są różne funkcje takie jak administracja, marketing i rozwój firmy. Przez to nie możemy sprawdzić która funkcja zawodowa najlepiej reaguje na reklamę. Odpowiedź możemy poznać dokonując segmentacji odbiorców i konfigurując kilka równoległych kampanii, np. oddzielnie dla każdej funkcji zawodowej.

Jeśli chcesz prowadzić efektywne kampanie reklamowe na LinkedIn, które jednocześnie nie będą nadmiernym obciążeniem Twojego budżetu zapraszam do kontaktu.