Serwisy branżowe i newslettery przytoczyły wyniki raportu Social Media Brand Index 2010, z którego wynika, że polscy marketerzy choć dostrzegają korzyści z prowadzenia działań w mediach społecznościowych,  nie potrafią zmierzyć ich efektów. Zdaniem 44 % ankietowanych brand managerów, to właśnie trudności z oszacowaniem efektywności, stanowią dla nich główną barierę w prowadzeniu aktywności w social media.

Jak mierzyć działania w social media?

Przytoczone wyniki badań o tym wprawdzie nie wspominają, ale   często  bywa  też tak, że przyjmujemy uproszczone sposoby mierzenia efektów  naszych działań w społecznościach . Przykładem może być  – mówimy tu o  aktywności na Facebooku  – przyjmowanie za miarę sukcesu kampanii  liczby pozyskanych fanów/likersów. Aktywność marketingowa na Facebooku polega u nas często na strzelaniu na oślep  – nieważne kto, ważne że kliknął „Lubię to”.  Pojęcie grupy docelowej niemal  zupełnie znika nam z pola widzenia, liczy się tylko sztuczne nabijanie fanów.

Sposób mierzenia działań w społecznościach nie polega na pewno na zliczaniu fanów, powinien wynikać z celów kampanii – inaczej powinno to wyglądać w przypadku kampanii prosprzedażowych,  inaczej – gdy chodzi nam o angażowanie użytkowników w brand.  W tym drugim przypadku można np. badać liczbę i wydźwięk komentarzy.  Temat wymaga na pewno rozwinięcia, dlatego wrócę do niego – mam nadzieję,  niebawem:)