analityka

16 darmowych narzędzi do analizy social media

Dzięki analizie mediów społecznościowych możemy sprawdzić czy nasze działania wypełniają wyznaczone cele, a także porównać się z konkurencją. Analizując social media powinniśmy koncentrować się na tych wskaźnikach, które są najistotniejsze z punktu widzenia przyjętych celów i strategii. Możemy zatem badać: liczbę odbiorców naszych wpisów, zaangażowanie – liczbę polubień, udostępnień, komentarzy, profil społeczno-demograficzny odbiorców, przekierowania na stronę […]

Jak mierzyć działania w social media?

Serwisy branżowe i newslettery przytoczyły wyniki raportu Social Media Brand Index 2010, z którego wynika, że polscy marketerzy choć dostrzegają korzyści z prowadzenia działań w mediach społecznościowych,  nie potrafią zmierzyć ich efektów. Zdaniem 44 % ankietowanych brand managerów, to właśnie trudności z oszacowaniem efektywności, stanowią dla nich główną barierę w prowadzeniu aktywności w social media. […]